Kdo jsou Žluťásci?

V České republice je 144 dětských domovů, o něco méně azylových domů pro děti a řada pěstounských rodin. V prostředí, které dětem a mladým lidem v nejdůležitějších letech jejich vývoje nahrazuje funkční rodinu, jich žije téměř sedm tisíc.

Mladí lidé, kteří se rozhodli uchopit svůj život do vlastních rukou, se na Regionálním podnikatelském kempu učí podnikavě přemýšlet, vidět kolem sebe příležitosti a věřit, že mohou dokázat, co chtějí, pokud na tom budou pracovat.

„Stejně jako housenka přijímá potravu, aby se z ní po zakuklení s vynaložením značného úsilí mohl vylíhnout krásný motýl, nasávají mladí účastníci programu Metamorfóza na kempu nové znalosti a dovednosti, aby se z nich stali „Žluťásci“ – lidé, kteří si jsou vědomi sami sebe, svých předností, dovedností a kteří vědí, jak dosáhnout svých cílů.“

- Václav Sušeň, trenér podnikatelství a investor