Program

Program kempu, který je rozložen do tří pracovních, vzájemně se doplňujících bloků, klade důraz na vzdělávání a osobní rozvoj a podporuje a vytváří osobní zodpovědnost každého účastníka za uplatnění se na trhu práce.

Podnikatelksá metamorfóza

Jak kemp probíhá

Harmonogram letního podnikatelského kempu

Metamorfóza

Dopolední část, kterou vede školitel a investor Václav Sušeň, se zaměřuje na osobní a profesní rozvoj. „Využíváme nástroj, který účastníkům pomáhá v úvaze o jejich budoucí kariéře, ať už to je podnikání nebo cokoliv jiného. Pomáháme jim, aby pochopili, co chtějí dělat, a hlavně, proč to chtějí dělat. Souvisí to přitom s kariérním růstem a často dramatickými změnami, kterým se v životě přizpůsobujeme. Podle jednoho z výzkumů nás čeká svět, ve kterém změníme v průběhu našeho života naši kariéru pětkrát až šestkrát,“ říká Václav Sušeň. Náplní programu Metamorfóza je osobní profesionální start kariéry, který využívá moderní manažerské techniky a vychází z principů řízení Tomáše Bati. Přístup a hodnoty tohoto podnikatele jsou organizátorům i hostům kempu velmi blízké a v jejich duchu mladé účastníky kempu i vedou.

Odpoledne jsou na kempu věnována praktickým workshopům s přednáškami odborníků na vybraná aktuální témata (cirkulární ekonomika, recyklace a udržitelnost, digitalizace, důležitost řemesel, apod.). Večerní blok nazvaný „Křeslo pro hosta“ je nejoblíbenější částí programu, při které mladí účastníci mohou diskutovat s inspirativními podnikateli a manažery a dozvědět se zajímavosti z jejich profesních životů.

I po skončení kempu jsou jeho organizátoři a hosté se Žluťásky v pravidelném kontaktu. Ať už formou průběžného celoročního mentoringu nebo na různých setkáních a workshopech, které pro ně připravují.

Principy Baťa 4s

Spolu-práce – Předáváme svoji práci kvalitně a včas.
Spolu-odpovědnost – Přebíráme odpovědnost za svou práci.
Spolu-účast – Podílíme se na zisku i ztrátě.
Spolu-podnikání – Když zvládneme principy předchozích 3S, jsme připraveni na spolu-podnikání.

Osobní podnikatelský model

Osobní podnikatelský model je jednoduchá metoda jak vylepšit svůj život a restartovat kariéru.

Klademe důraz na skutečné uplatnění nástroje v praxi. Netvoříme žádné papíry do šuplíku. Během svého snažení si účastníci své Canvasy přepisují, vkládají si do nich poznámky a tvoří tak základ pro svou finální prezentaci před odbornou porotou.

Osobní podnikatelský model

Osobní podnikatelský model je modifikací Business Model Canvas od Alexandra Osterwaldera.Tento model je využíván mnoha podnikateli po celém světě.

Kteří partneři s námi již spolupracují?

Projděte si spolupracující partnery kempu.
PARTNEŘI